7 juni 2017

Evenwicht zoek in omgevingsvisie

In de raad is de nieuwe Omgevingsvisie besproken. Trijn Jongman was kritisch op een aantal punten:

  1. Op de beschrijving van de identiteit van Steenwijkerland. Zoals het college van BGL etc. het beschrijft zijn wij geen prettige types: “sociaal voor wie dichtbij is” (bij de hoek van de straat houdt dat kennelijk op), “calvinistisch en sober”, “opvallen wordt niet gewaardeerd”, “samenwerken….met anderen wordt niet gewaardeerd”, “een militair karakter”. Dat zijn de mensen die hier wonen volgens het college. Dat is niet het Steenwijkerland dat wij kennen.
  2. Daarna begint hoofdstuk 3 met “kwaliteiten benutten”. Er staat over werkgelegenheid: “de drie meest relevante, namelijk de agrarische sector….”etc. Dit is feitelijk onjuist. De landbouw biedt slechts ongeveer 1/15e van de werkgelegenheid en is al jaren krimpend. Sectoren als diensten, toerisme en zorg zijn veel groter en bieden meer kansen voor de toekomst van Steenwijkerland en werk voor mensen die nu nog aan de kant staan. De truc wordt helder op p.9 van de visie. Daar staat vervolgens dat we de werkgelegenheid in de landbouw alleen op peil kunnen houden “door ruimte te geven aan schaalvergroting…..” De paragrafen over de landbouw lijken gedicteerd door de LTO: “Grootschaligheid kan botsen met landschappelijke en recreatieve waarden” en “toch moet er ruimte zijn voor de ontwikkeling van de agrarische sector” en “de ontwikkelingen in de agrarische sector zullen een stevig stempel drukken op het buitengebied….grotere bedrijfsgebouwen….” Een evenwichtige afweging van belangen is hier zoek!