6 februari 2015

Eerlijk werk!

Goed en eerlijk werk, daar maakt de Partij van de Arbeid zich sterk voor. Het was de PvdA daarom al langer een doorn in het oog dat schoonmakers niet gewoon in dienst waren van de ministeries waar ze voor werken, maar voor de laagste prijs werden ingehuurd via een extern bureau. Daarom heeft de PvdA in het regeerakkoord afspraken gemaakt en heeft daarna vanuit de Kamer geknokt voor goede uitvoering van deze afspraak. En met succes: vandaag tekenen minister Asscher, minister Blok en de FNV de overeenkomst over het weer in dienst nemen van de schoonmakers.