17 juli 2015

Economie nu echt op stoom: steeds meer mensen aan het werk!

CBS Persbericht, donderdag 16 juli 2015 9:30

CBS: Ruim 100 duizend werkenden meer dan jaar geleden

In de afgelopen 12 maanden is het aantal personen met betaald werk met 109 duizend toegenomen. Er zijn vooral meer vrouwen aan het werk gegaan. In dezelfde periode daalde de werkloosheid van 7,4 naar 6,9 procent van de beroepsbevolking. Daarmee waren er in juni 611 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werkenden met 8 duizend per maand toe. Het aantal werklozen daalde in die periode met gemiddeld 5 duizend per maand. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

UWV: opnieuw daling WW-uitkeringen

Voor de vijfde maand op rij nam het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV af. Halverwege 2015 komt het aantal lopende WW-uitkeringen uit op 410 duizend, dat is 6 duizend minder dan in mei. Ten opzichte van een jaar geleden telt UWV ruim 20 duizend lopende uitkeringen minder.