13 december 2014

Dreigende korting voor minima afgewend

Bij de vaststelling van de nieuwe tarieven voor de afvalstoffen kwam het college van BGL, CDA, CPB en D66 in de decemberraad met het voorstel om de kwijtschelding van de kosten voor ledigingen voor de mensen met een minimuminkomen te schrappen. Dat betekent een achteruitgang voor een bijstandsgezin of een oudere met alleen AOW van € 27,-. Vanuit CPB-kring werd in de raad daar gemakkelijk over gedaan in de geest van “Wat is nou € 27,- per jaar.” “Dat is een week eten voor deze gezinnen!”, merkte Frits Hoekstra terecht op.  Een van de argumenten die het college hanteerde om deze kwijtschelding voor de minima te laten vervallen was: “extra uitvoeringskosten”. Wat een verhaal, in deze tijd! De PvdA heeft met D66 een motie ingediend om deze korting op de minima te voorkomen. Slechts met de grootste moeite waren het Christen-Democratisch Appèl en de Christelijke Partij Burgerbelangen over te halen deze motie te steunen.