Door verbinding naar resultaat, coalitieakkoord Steenwijkerland

15 mei 2018

Maandag 14 mei 2018 hebben Trijn Jongman en Steven Bunt namens de PvdA het coalitieakkoord ondertekend.

Dit akkoord is geschreven in nauwe samenwerking met de coalitiepartijen BGL, VVD en ChristenUnie en schept vertrouwen voor de toekomst.

In het akkoord worden de volgende 10 prioriteiten beschreven voor de komende 4 jaar:

– Inwonersinitiatieven versterken vanuit een participerende overheid
– Dienstverlening aan de inwoner (vriendelijk en uitnodigend)
– Regionale samenwerking – Matching op de arbeidsmarkt
– De afhankelijkheid van het gas verminderen
– Opwekking duurzame energie aanjagen
– Maatwerk leveren in het sociale domein
– Vergrijzing als kans
– Jongeren kansen geven op werken en wonen
– Slimme & schone mobiliteit

Door verbinding naar resultaat” is de toepasselijke titel en is te lezen via onderstaande link.

Coalitieakkoord Steenwijkerland 2018-2022