10 juni 2016

De Toekomst van de Jeugdzorg in Steenwijkerland

De Toekomst van de Jeugdzorg in Steenwijkerland

Op 20 juni organiseert de PvdA Steenwijkerland een thema-avond over de Toekomst van de Jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg is in 2015 overgegaan naar de gemeente. Die overgang is nog betrekkelijk neutraal verlopen, maar nu moet bezien worden hoe met de lokale verantwoordelijkheid en directer betrokkenheid ook tot verbeteringen van de Jeugdzorg in de gemeente en regio gekomen kan worden: na de transitie volgt nu de transformatie. Binnenkort zal een beleidsplan Jeugdzorg in de gemeenteraad aan de orde komen. Om dit goed te kunnen beoordelen en waar nodig bij te kunnen sturen wil de fractie van de PvdA met zoveel mogelijk betrokkenen in gesprek: zorginstellingen, cliënten, mantelzorgers etc. worden benaderd om mee te spreken over de Toekomst van de Jeugdzorg in Steenwijkerland. De bijeenkomst vindt plaats in De Zuidwester (Gasthuislaan 90 in Steenwijk) op maandag 20 juni om 19.30 uur. Iedereen is welkom om hier een mening te geven of visie in te brengen.  De avond zal starten met enige inleidingen van vertegenwoordigers uit het veld van de jeugdzorg. Zij zullen een beeld schetsen van de praktijk in onze regio. Wij nodigen u met genoegen uit.