16 maart 2015

De PvdA verdient meer steun

Erwin Lamme – De PvdA staat al lange tijd historisch laag in de peilingen. De sociaal-democraten verloren veel zetels tijdens de gemeenteverkiezingen en ook de Europese verkiezingen verliepen niet best. De kans is groot dat ook de verkiezingen voor de provincies en de Senaat niet best aflopen. Deze harde afrekening door het electoraat is vreemd: regeringspartij PvdA heeft veel binnengesleept voor progressief denkend Nederland.

Als Wilders niet de stekker uit Rutte-1 zou hebben getrokken dan stond Nederland er compleet anders voor. Het kabinet Rutte-1 van VVD, CDA en PVV leek immers in weinig op het kabinet Rutte-2 van VVD en PvdA. Rutte-1 was van plan om met de botte bijl te bezuinigen waarbij niet alleen de kunst en het onderwijs hard geraakt werden, maar ook veel uitkeringsontvangers. De bijstand zou op termijn fors lager worden. Dankzij de PvdA worden de minima nu echter ontzien bij de bezuinigingen.

Een groot verschil met het huidige kabinet is natuurlijk ook de omgang met de islam. Het zou in deze tijden van ISIS en Boko Haram toch wat ongemakkelijk zijn geweest dat Nederland een kabinet had dat werd gedoogd door uitgesproken islamhaters. Wilders staat reeds op een internationale dodenlijst, maar hij zou als gedoger nog meer aandacht getrokken hebben waarmee Nederland vatbaarder zou zijn voor aanslagen.

Ook de verduurzaming is een groot verschil tussen Rutte-1 en Rutte-2. Het eerste kabinet Rutte was van plan om op de oude manier door te gaan, terwijl Rutte-2 dankzij de PvdA fors investeert in duurzame energie. In 10 jaar tijd groeit de productie van duurzame energie van 4 procent naar 14 procent. Het is de vraag of windmolens op zee de beste keuze zijn – het is nogal prijzig – maar vanuit het oogpunt van milieu en verduurzaming is het beter dan op de oude voet doorgaan.

De omgang met de Europese Unie is ook een duidelijk verschil tussen Rutte-1 en Rutte-2. Tijdens Rutte-1 moest het kabinet voortdurend op eieren lopen vanwege de PVV. Dit maakte het beteugelen van de eurocrisis niet bepaald eenvoudig. Rutte moest in Nederland steeds wat anders verkopen dan in Brussel. Dat is door invloed van de PvdA drastisch veranderd. Weliswaar wil Rutte-2 de subsidiariteit nieuw leven in blazen en dus minder door Brussel laten doen, maar met een pro Europese partij als de PvdA is het toch wat makkelijker werken.

Het grootste verschil tussen Rutte-1 en Rutte-2 is dat Rutte-2 wel hervormt. Dankzij de PvdA is het taboe weg op de hypotheekrenteaftrek die geleidelijk wordt afgebouwd. Verder was het een wens van de PvdA om de zorg te hervormen: de zorg moest meer in de buurt komen zodat maatwerk beter mogelijk is. VVD en PvdA hervormen ook de arbeidsmarkt: flexwerkers krijgen meer rechten en de versoepeling van het ontslagrecht geeft werkgevers meer prikkels om mensen aan te nemen. Verder worden foute uitzendbureaus aangepakt.

Uiteraard moest de PvdA ook het nodige slikken. Vooral de hervorming van de sociale zekerheid heeft vermoedelijk veel kwaad bloed gezet bij links Nederland. Er is fors gesneden in de sociale werkvoorziening en er komen hogere eisen aan uitkeringsontvangers zoals het doen van vrijwilligerswerk.

Toch valt ook de hervorming van de zorg en sociale zekerheid te verdedigen voor progressief Nederland. De kosten van de verzorgingsstaat zijn immers de pan uitgerezen. Even opfrissen: zorg en sociale zekerheid zijn verreweg de grootste uitgaven van het Rijk met respectievelijk 80 miljard en 75 miljard. Deze stijgende uitgaven zijn op termijn onhoudbaar als je ook nog wat geld wilt hebben voor onderwijs, publieke media en defensie.

In financieel opzicht valt de PvdA ook weinig te verwijten. Bij aanvang van het kabinet Rutte-2 kende Nederland een fors begrotings-tekort van zo’n 30 miljard. Dat begrotingstekort is inmiddels teruggebracht tot ongeveer 12 miljard. Dat betekent dat de staatsschuld van 430 miljard nog altijd oploopt, maar wel veel minder hard oploopt. Als alles naar wens gaat dan hebben VVD en PvdA het begrotingstekort in 2017 weggewerkt, zoals het een verstandig kabinet betaamt.

De voornaamste zwakke plek van Rutte-2 is het economisch beleid. Er wordt maar weinig gedaan om de economische groei en werkgelegenheid te verbeteren. Kleine bedrijven staan te springen dat de lastendruk en regeldruk worden verminderd, maar het kabinet komt slechts met een vaag banenplan dat in de geschiedenis nog nooit heeft gewerkt.

Er is dus een wezenlijk verschil tussen Rutte-1 en Rutte-2. Dankzij de PvdA worden minima ontzien bij de sanering van de publieke sector. De HRA wordt eindelijk aangepakt. De arbeidsmarkt wordt verbeterd. Zorg komt meer in de buurt. Er wordt fors verduurzaamd. Er is een constructieve houding naar Europa. En de PvdA draagt ook bij aan gezonde overheidsfinanciën. Kortom, voor progressief Nederland is Rutte-2 helemaal zo slecht nog niet.

Dit artikel is overgenomen van de Wiardi Beckman Stichting

http://www.wbs.nl/opinie/all/de-pvda-verdient-hogere-peilingen