20 maart 2015

Dank voor uw stem!

Alle kiezers die voor de provincie en bij de waterschappen hun stem op de PvdA uitgebracht hebben willen we danken. De uitslagen vielen tegen. Het was niet onverwacht, maar daarom is deze uitslag niet minder teleurstellend. Ook voor onze kiezers, dat begrijpen we.
Ondanks de niet aflatende inzet van vele vrijwilligers van de PvdA door het hele land en het prille herstel van de economie, de werkgelegenheid en de woningmarkt zijn we er onvoldoende in geslaagd om het vertrouwen te herwinnen. Het gaat dan misschien beter met Nederland, het gaat voor veel mensen nog niet goed genoeg. We halen mooie resultaten in het kabinet, maar niet mooi genoeg. We moeten het beter doen, wat we aan de deur meekregen moet zichtbaar worden in het beleid, onze opdracht is nog lang niet af.
In Den Haag gaat het kabinet zijn tweede helft in met een andere opdracht. De tijd van pijnlijke maar noodzakelijke maatregelen laten we langzaam achter ons. De komende jaren laten we zien dat de ingezette hervormingen niet alleen noodzakelijk waren, maar ook voor mensen het gewenste resultaat opleveren. De tijd waarin onze sociale prestaties en ambities vruchten zullen afwerpen breekt aan.
De Partij van de Arbeid mag het vertrouwen van de kiezer dan nog onvoldoende hebben herwonnen hebben, het vertrouwen in onze idealen en onze opdracht is onverminderd groot. Op die weg moeten we verder. Voor het herstel van Nederland, voor het herstel van onze prachtige partij.

Diederik Samsom e.a.

(verkorte versie)