9 november 2016

D66:”begroting luchtfietserij en drijfzand”

Het was een zeer bijzonder verschijnsel, een partij uit de coalitie die de meerjarenbegroting van het college met de grond gelijk maakt. D66 kwalificeerde de begroting van het college van BGL etc als “luchtfietserij en drijfzand”. Ook de fracties van de PvdA, VVD en CU waren zeer kritisch op de voorstellen. De angel is de rijksvergoeding voor de (uitkeringen van de) sociale dienst die het college heeft ingeboekt. In afwijking van het beleid in voorgaande jaren is daarvoor de komende jaren tot wel een miljoen extra inkomsten ingeboekt. Die inkomsten zijn buitengewoon onzeker. Het college rekent zich rijk en dreigt een nieuw college in 2018 direct met een groot tekort op te zadelen. Het college onderkent dat ook wel want geeft in de risicoparagraaf in de begroting aan op sociaal vlak mogelijk 2.1 miljoen euro mis te gaan lopen (met een waarschijnlijkheid van wel 75%). Het college speelt Sinterklaas voor zichzelf, gaf Trijn Jongman aan. Hun opvolgers moeten straks op de blaren zitten, want hoe wonderlijk, de coalitiepartijen inclusief D66 stemden in met de begroting die op “drijfzand” gebaseerd is.