30 november 2015

Congresstukken februari 2015

Beste partijgenoten,

Onderstaand de congresvoorstellen voor het congres van 2016.

PvdA_congresvoorstellen_2016

Het afgelopen jaar hebben we als PvdA op vier verschillende Politieke Ledenraden het rapport Van Waarde besproken, gewogen en aangescherpt. De uitkomsten hiervan worden meegegeven aan de verkiezingsprogrammacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. We willen tijdens het komende congres ook stil staan bij de aanscherping van Van Waarde. Het partijbestuur dient daartoe drie moties in. Vanwege een proef met de nieuwe processen van ledendemocratie kunnen ook alle leden moties over Van Waarde indienen, steun verwerven (en betuigen), commentaar leveren en daarmee invloed uitoefenen op hetgeen besproken en in stemming gebracht wordt op het congres.

Dat kan door via een nieuw online platform je moties over Van Waarde in te dienen voor het komende congres. Als jouw idee voldoende steun krijgt, wordt erover gestemd op het congres.

Klik  hier om op het online platform te komen. Je komt op een persoonlijke pagina waar je een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.

Wil je nog extra informatie meegeven aan de congresafgevaardigden. Geef dit dan door aan Frits Hoekstra of Luc Greven.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Dirkzwager