17 november 2015

College verhoogt vastrecht opnieuw: PvdA tegen.

Het vastrecht voor afval is door het college van BGL etc. voor volgend jaar opnieuw verhoogd. Sinds het aantreden van dit college is het nu gestegen van € 110,12 (2014) naar € 142,75 (2016). Als reden voor de nieuwe verhoging geeft het college in de meerjarenbegroting op: “Deze stijging wordt veroorzaakt doordat niet de gehele bezuinigingstaakstelling…kon worden ingevuld….” De ROVA had als terechte opdracht meegekregen om te bezuinigen op haar kosten: dat kan omdat de inwoners steeds beter afval scheiden en de kosten van inzameling daardoor ook dalen. De ROVA heeft die taakstelling kennelijk niet gerealiseerd en nu moet de burger daarvoor opdraaien. Een hele slechte impuls voor duurzaam gedrag en dubbel unfair. Een motie van de fractie van de PvdA om dit te stoppen kreeg helaas geen steun van andere partijen.