14 januari 2015

College geeft geen garanties voor banen Sociale Werkvoorziening

PvdA wil garantie voor omvang sociale werkvoorziening in Steenwijkerland

In de raadsvergadering van dinsdag 13 januari kwam de uitgewerkte regelgeving (verordeningen) rond de Participatiewet aan de orde. Daarin claimt het college (BGL, CDA, CPB eb D66) van Steenwijkerland de ruimte om zelf te bepalen wat de omvang van de voorziening beschut werk (sociale werkvoorziening) zal worden. Het college hanteert in haar voorstel geen ondergrens of een gegarandeerd aantal beschutte werkplekken. Dat betekent dat de sociale werkvoorziening (Noord West Groep) met de verordening in de hand opgeheven zou kunnen worden op grond van een afweging van het college, zonder dat de raad daar nog aan te pas komt. De PvdA-fractie legde aan de raad een amendement voor om dit te voorkomen. De fractie van de PvdA vraagt daarin een gegarandeerd aantal beschutte werkplekken in stand te houden en wil dat in de verordening vastgelegd zien. Woordvoerder Frits Hoekstra zei daarover: “ We zien graag meer mensen met een arbeidsbeperking in een regulier bedrijf aan het werk gaan, maar we weten ook dat een aantal mensen op de sociale werkplaats aangewezen zal blijven. We moeten hun zekerheid bieden. Wij eisen een ondergrens van tenminste 200 werkplekken. De middelen zijn daarvoor beschikbaar, ook op langere termijn.” Het amendement kreeg geen meerderheid in de raad. De coalitie hield de gelederen gesloten.