15 december 2016

College bruskeert budgetrecht van de raad

Bij de behandeling van de begroting van de IGSD (intergemeentelijke sociale dienst) kwam een zeer pijnlijke kwestie aan het licht. Aan de orde was het al dan niet toestaan van een extra uitgave van ruim 800.000 door de sociale dienst voor Steenwijkerland en Westerveld. Na doorvragen van Frits Hoekstra bleek dat het college de uitgave op 27 oktober al toegestaan heeft. Daarmee is de raad gepasseerd, het enige orgaan dat gerechtigd is (namens de burgers) budget beschikbaar te stellen. Daar komt bij dat de raad hiervan ook niet op de hoogte gesteld is, zelfs niet toen bij de behandeling van de meerjarenbegroting in november door meerdere fracties in de raad vragen gesteld zijn bij de geraamde middelen voor de IGSD. Het college betoogde toen dat het afdoende was, naar nu blijkt in de volle wetenschap dat er 800.000 door hun toezegging tekort was. In januari wordt het beleid van het college mbt de IGSD in de raad geevalueerd en komt dit ongetwijfeld aan de orde.