2 juli 2015

College bezuinigt op de samenleving, PvdA tegenvoorstel haalt het niet

Het college van BGL, CDA, CPB en D66 stelt voor 500.000 te korten op subsidies voor de ondersteuning van o.a. de bibliotheek, jeugdsport, muziekkorpsen, welzijn en cultuur. Activiteiten die wij als PvdA rekenen tot het cement van de samenleving, waar samen duizenden vrijwilligers in onze gemeente bij betrokken zijn. Deze korting gaat het hart van de samenleving raken. Dit voornemen staat in een wanverhouding tot de taakstelling voor de eigen organisatie van slechts 200.000 op een budget van tientallen miljoenen. Het college snijdt wel in de samenleving maar niet in het eigen vlees. Een voorstel van de PvdA om die bedragen om te keren ( 5 ton bezuinigen op de eigen organisatie en veel minder op de maatschappelijke organisaties) kreeg geen steun van de coalitiepartijen en daarmee geen meerderheid.  Navrant is hierbij de extra uitgave van 200.000 die het college zich permitteert voor de inrichting van hun eigen kamers aan de Vendelweg.