10 juli 2015

College bezuinigt nog meer op gelden voor de zorg

In de Perspectiefnota van 30 juni geeft het college van BGL, CDA, CPB en D66 aan nog eens 500.000 minder uit te willen geven aan ondersteuning van ouderen (WMO) en achterstandsbestrijding. Het college van BGL etc. heeft vorig jaar ook al 1.3 miljoen aan voorzieningen voor de opvang van risico’s in de sfeer van de WMO uit de begroting gehaald. De 5 ton komt daar nog eens bovenop. Het college gelooft kennelijk zelf niet in deze bezuiniging, want dreigt nu reeds met budgetoverschrijdingen op deze posten (p. 15 van de nota). De PvdA-fractie heeft een alternatief voor deze bezuinigingen op de zorg aan de raad voorgelegd. De bestuurskosten van het college stijgen de komende jaren namelijk spectaculair. Van ruim 500.000 in 2013 naar  bijna 900.000! “Dat kan een stuk minder, dan kunnen we de zorg ontzien!” zo was de redenatie van Trijn Jongman in haar bijdrage aan de discussie. Het voorstel kreeg evenwel geen steun vanuit de coalitie en daarmee geen meerderheid.