Een cadeau uit het verleden dat waarde toevoegt aan ons dagelijks leven

29 januari 2018

Cultuur gaat over wie wij zijn en wie wij kunnen zijn, waar wij vandaan komen en naartoe gaan, en over onze drijfveren en motieven. Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven in Steenwijkerland: brassbands, drumcorpsen, fanfares, zangkoren, de muziekschool, bibliotheken, het jongerencentrum de Buze, theater de Meenthe en cultuureducatie.

Erfgoed is van en voor ons allemaal

Erfgoed: dat zijn onze collecties, archieven, monumentale gebouwen, historische landschappen, varend en mobiel erfgoed, archeologische vondsten en de verhalen en tradities die we doorgeven. Erfgoed is overal om ons heen en wordt dagelijks op allerlei manieren beleefd, door jong en oud. In musea, vanaf een terrasje in een historische binnenstad. Erfgoed is een cadeau uit het verleden dat waarde toevoegt aan ons dagelijks leven. En erfgoed is meer dan dat: het heeft maatschappelijke en economische waarde en het biedt continuïteit in een bewegende samenleving. Erfgoed is een magneet voor recreatie en toerisme, versterkt het vestigingsklimaat en daarmee de vitaliteit van stad en platteland, bevordert de sociale cohesie tussen buurt-, stad- en landgenoten, en houdt onze culturen en verleden levend.

Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:

 

 • wij investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente en deze willen behouden in het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.
 • wij investeren in culturele diversiteit en deze waarderen en de culturele beleving voor iedereen in stand willen houden.
 • wij cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda plaatsen. Wij maken dit toegankelijk en betaalbaar.
 • wij de muziekschool niet zien als alleen gebouw maar als verbindend element dat voor iedereen toegankelijk moet zijn.
 • wij jonge startende kunstenaars in hun bestaan als zzp’er willen ondersteunen. Dat kan onder andere door hen te helpen bij het zoeken naar publiek of private financiering.
 • wij amateurkunst waarderen en stimuleren.
 • wij samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs belangrijk vinden. Kennis over ons culturele erfgoed – waar komen wij vandaan – helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit.
 • cultureel erfgoed moet worden behouden voor volgende generaties. Wij daarom initiatieven voor het behoud van erfgoed in de brede zin van het woord actief zullen stimuleren en deze daarom ook materieel zullen ondersteunen.
 • de bibliotheek een belangrijke functie blijft houden. In de kernen waar die nu aanwezig is, willen wij die functie overeind houden. Dit kan wel betekenen dat de vorm soms wijzigt en wij de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats zien. De belangrijkste doelgroepen zijn de jeugd en ouderen. In de hoofdvestiging zal de functie breder zijn en een plek vormen waar ook de ontmoetingsfunctie gestalte kan krijgen.
 • wij het voortbestaan van de SLOS van belang vinden voor de nieuwsgaring en voor de binding op buurt-, dorps- en stadsniveau.
 • wij het cultureel ondernemerschap zullen stimuleren, wat kan leiden tot nieuwe creativiteit met een economische spin-off.
 • na een periode van noodzakelijke bezuinigingen de cultuur nu een impuls verdient.