2 december 2015

Brede school Giethoorn Ja!

Na drie weken geleden nog de voltallige gemeenteraad en Giethoorn te hebben genegeerd met een NJET, heeft het college nu alsnog besloten een plan te gaan ontwikkelen voor een fusie basisschool aan de Beulakerweg naast nummer 127. JA dus!!

Samen met de CU en de VVD hadden we als PvdA aangedrongen op een interpellatiedebat waarin het college dan maar eens moest uitleggen waarom ze dit plan niet wilden ontwikkelen. Eén week voor dit debat heeft men ingezien dat de Raadsmotie moet worden uitgevoerd. Toch zal dit debat wel gevoerd worden, want deze achtbaan van het college vraagt toch wel uitleg, zodat we inzicht kunnen krijgen in de achterliggende gedachtenkronkels.

Na dit debat zal de PvdA fractie zal de komende ontwikkelingen nauwgezet volgen en het plan kritisch bekijken. Tijdens de themabijeenkomst van  de PvdA, afgelopen 26 november is gebleken dat met een goede onderbouwing het plan kansrijk is. Het zou goed zijn als het college het plan in goede harmonie met Giethoorn gaat uitwerken.