15 november 2015

Bezuinigingen op zwembaden tegengehouden

Het college van BGL etc. stelde dinsdag in de meerjarenbegroting voor jaarlijks € 65.000 te bezuinigen op de zwembaden in Steenwijkerland. Die zijn de afgelopen jaren al aangezet tot uiterst efficiënt werken. Deze bezuiniging van € 65.000 kan leiden tot (nog) minder openstelling of tot sluiting van een locatie. De PvdA fractie heeft samen met het CDA een motie in de raad gebracht om deze bezuiniging te schrappen. Daar was gelukkig een meerderheid in de raad voor te vinden. We zijn evenwel bang dat dit slechts tot uitstel zal leiden en dat het college bezuinigen op de zwembaden weer aan de orde zal stellen. We houden de vinger aan de pols.