18 februari 2015

Bewoners betrekken bij plan voor binnenstad Steenwijk

In de raad van dinsdag 17 februari lag een voorstel voor om te komen tot een integraal plan voor de binnenstad van Steenwijk. Dat konden we als Partij van de Arbeid goed steunen. Het koopgedrag verandert in ons land snel, mede door de opkomst van internetwinkels, en de nieuwe consument stelt andere eisen aan een koopcentrum. We zien de leegstand nog niet afnemen, wat het beeld van het centrum aantast. In het centrum werken, alle voorzieningen samen genomen, vele honderden mensen. Dat werk moet gekoesterd worden. Ook de leefbaarheid in het centrum vraagt aandacht. De bewoners hebben zich sinds enige jaren verenigd in een wijkvereniging en een plan ontwikkeld vanuit hun belangen. Dat moet in het integrale plan een goede plek krijgen. Echter: tot onze verwondering stelde het college voor een stuurgroep te installeren met slechts 1 vertegenwoordiger van de inwoners van het centrum en bijvoorbeeld wel 2 vertegenwoordigers van de ondernemers. Dat trekt de verhoudingen naar de mening van de fractie van de start af aan scheef. Namens de fractie drong Willem Sommer dan ook bij het college aan om dit in evenwicht te brengen: beide 2. Er kwam een toezegging van wethouder Brus om zich daar krachtig voor in te spannen.