Behandeling “wurgcontracten oud papier” in de raad!

17 januari 2018

Van de verenigingen en scholen die oud papier inzamelen kregen we als fractie van de PvdA signalen dat de voorstellen die het college van BGL etc. doet voor nieuwe inzamelmethodes tot veel minder inkomsten leiden dan de huidige werkwijze. Sommige verenigingen moeten wel 50 tot 70% inleveren, duizenden euro’s. Reden voor de fractie om vorige week raadsvragen te stellen aan het college van BGL etc. Omdat de verenigingen door het college gedwongen worden te kiezen voor een slechte (nieuwe) inzamelmethode of een nog slechtere voor 28 januari (!) heeft de fractie van de PvdA behandeling van de raadsvragen over deze werkwijze in de eerstkomende raadsvergadering aangevraagd: 23 januari.