7 juli 2016

“Alle ballen op werk”

Trijn Jongman legde bij de bespreking van de Perspectiefnota in de raad het accent op werkgelegenheid: “Alle ballen op werk! Daar gaat de PvdA voor.” Trijn Jongman gaf aan dat ook het collegeprogramma van BGL etc. prioriteit aan werk geeft, maar dat van het college de afgelopen 2 jaar geen actie waargenomen is. “U moet wel doen wat u zegt!”. De werkloosheid blijft in Steenwijkerland intussen stijgen, terwijl in nabije gemeentes juist sprake is van verbetering. “In 2015 hebben we als raad op initiatief van de PvdA het Wiedenplan Werk aangenomen. Met een raadsbrede steun bent u opgeroepen om werk van werk te maken. In januari heeft u ons voorzien van een analyse. En tot nu toe is er geen concrete uitwerking. Het baart ons zorgen. Er staan nu 1200 mensen aan de kant staan. De Werkeloosheid is gestegen naar 11.1%. In de regio Zwolle is het gemiddelde 9.3%. In uw brief van 29-01 heeft u ons een analyse gepresenteerd toen waren de cijfers beduidend lager (voor Steenwijkerland 10.4% en Zwolle 10.1% .) Waar blijven de concrete maatregelen?”