22 juni 2016

“Administratieve lastenverzwaring en veel papierwerk” voor jeugdzorgaanbieders

De jeugdzorginstellingen die actief zijn in de gemeente Steenwijkerland gaven maandag op de door de Partij van de Arbeid georganiseerde avond in De Zuidwester een eensgezind en helder signaal af: “Stop de administratieve lastenverzwaring, zorg voor minder regels en papierwerk en geef meer ruimte voor experimenten en maatwerk.” Monica de Jong van Auti-Start gaf in haar inleiding met indringende voorbeelden uit de praktijk aan waar de schoen wringt: trage betalingen sinds de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente, een meisje dat een jaar moet wachten op een indicatie voor hulp, lange wachtlijsten voor begeleid wonen. Auti-Start biedt op 3 locaties in Steenwijkerland begeleiding aan tientallen kinderen met een stoornis binnen het autisme spectrum.   Ze agendeerde ook de druk op de bekostiging van de instellingen: “We kunnen niet tegen steeds lagere tarieven steeds meer kwaliteit bieden. Dat loopt stuk.” Vertegenwoordigers van andere instellingen in de zaal bevestigden dat.

Jolanda Terlien sprak namens het Mantelzorgnetwerk. Ze riep op om voor ouders het papierwerk terug te dringen en beter naar de inbreng van ouders over hun kind te luisteren: “Verstaan van ouders is een kunst.” En: “Er gaat veel steeds beter, maar een gezin heeft soms met een arsenaal van regels te maken. Een dagtaak, die ze er niet bij kunnen hebben.”

Grote waardering is er voor de “fantastische mensen in het veld”. Algemeen wordt de rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geprezen, dat in Steenwijkerland een toegangspoort voor zorg is en instellingen kundig aan elkaar koppelt. Ook de aanwezige onderwijsbestuurders waren daar tevreden over. Er is wel behoefte aan meer overleg op de schaal van Steenwijkerland: “De jeugdzorg zijn wij met zijn allen.” Overleg op het niveau van de Zwolse regio is minder zinvol en over de regionale uitvoeringsorganisatie (BVO), die onder andere de facturen van de jeugdzorgaanbieders verwerkt, klonk het kritisch: “Aan de kant zetten en als gemeente zelf gaan doen!”

De jeugdzorginstellingen waren overigens optimistisch over de mogelijkheden van verbeteringen in de jeugdzorg nu de regie bij de gemeenten ligt: “De kans is nu aanwezig om de schotten te slopen.” Dat werd ook onderstreept door Trijn Jongman, de fractievoorzitter van de PvdA in de raad van Steenwijkerland. Met de 45 deelnemers in de zaal werd de conclusie getrokken dat “verbinden, vertrouwen en vlakbij organiseren” centraal zouden moeten staan bij de vernieuwing van de jeugdzorg. De fractie van de PvdA gaat zich in de raad inspannen om de geluiden uit het veld door te laten klinken in het beleid.