Projectontwikkelaar springt er goed uit, gat in Oldemarkt blijft

25 februari 2018

Op 23 juni 2015 werd de raad van Steenwijkerland door het college van BGL etc. een voorstel voorgelegd om de locatie Hoofdstraat 6-8 in Oldemarkt aan te kopen. Het kwam zomaar uit de lucht vallen en het moest volgens wethouder Brus met stoom en kokend water geregeld worden, want “Inmiddels hebben wij contacten met enkele geïnteresseerde partijen.”

De fractie van de PvdA (Willem Sommer) maar ook die van de VVD verwonderden zich over de aankoop van een projectontwikkelaar als er zoveel en aandringende belangstelling is. Dan kunnen die belangstellenden immers gewoon zaken doen met de projectontwikkelaar.

Dat was niet het geval, zo gaf het college van BGL etc. aan, gemeentelijke aankoop zou het proces juist versnellen. We zijn nu 20 maanden verder! Het terrein aan de Hoofdstraat in Oldemarkt ligt nog steeds braak….. Het roept de vraag op wie er nu eigenlijk gediend is met de bliksemaankoop indertijd.

Voorlopig lijkt er maar 1 partij geholpen: de projectontwikkelaar is gunstig van zijn grond afgekomen. Met inzet van gemeenschapsgeld….