15 mei 2018

Wethouder Trijn Jongman

Namens de Partij van de Arbeid is Trijn Jongman geïnstalleerd als wethouder voor het te vormen college. We denken in Trijn een uitstekende kandidaat te hebben om deze functie te vervullen. Zoals de meesten hier in deze vergadering weten, heeft Trijn 12 jaar ervaring in de Steenwijkerlandse politiek als raadslid voor de Partij van de Arbeid, waarvan zij de laatste 8 jaar als fractievoorzitter heeft gefunctioneerd. In die rol heeft zij laten zien dat zij altijd uit is op verbinding. Verbinding van de inwoners met de politiek, verbinding tussen politieke partijen in dit huis om dingen voor elkaar te krijgen, en wellicht de belangrijkste vanuit onze partij-overtuigingen: verbinding realiseren tussen mensen in onze samenleving. Die verbinding zien we terug in coalitieakkoord zoals wordt gepresenteerd in deze vergadering: “Door verbinding naar Resultaat”.

Trijn heeft naast haar werk in de zorgsector bestuurskunde gestudeerd. Wat ons betreft een prachtige combinatie die goed van pas komt in het vervullen van de beoogde portefeuilles zoals die in het coalitieakkoord staan benoemd. Trijn is geboren en getogen in deze gemeente en staat midden in onze samenleving: ze weet wat er hier speelt en leeft. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij als wethouder, in samenwerking (en verbinding) met de andere beoogde leden van het college, met de raad, met het ambtelijk apparaat en vooral: met de inwoners en organisaties van Steenwijkerland ervoor kan zorgen dat we daadkrachtig resultaten kunnen boeken voor onze mooie gemeente.