Het punt van Bunt

Door Steven Bunt op 20 juli 2018

Een nieuwe periode. Een nieuwe fractie. Een ook een nieuw stukje dat ik als fractievoorzitter van die nieuwe fractie voor u mag schrijven. Sinds de uitgave van de vorige Koppelinks is er veel gebeurd. In april keek Trijn nog in haar Trijnreis terug op de campagne en de door ons ervaren ‘overwinning’ met het behoud van onze vijf zetels in de raad van Steenwijkerland. We zijn erg blij met dit vertrouwen van de kiezer en gaan ons hard maken voor een sociaal Steenwijkerland. Inmiddels hebben we een prachtig coalitieakkoord dat door onze leden is geaccordeerd en is Trijn geïnstalleerd als wethouder namens onze partij in het college!

Terugkijkend op de afgelopen periode hebben we met elkaar een intensieve en ook heel positieve periode doorgemaakt. Een intensieve periode waarin we als nieuwe fractie zijn geïnstalleerd en met elkaar vooruitkijken naar hoe wij samen ons hard gaan maken voor onze sociaaldemocratische waarden. Een intensieve periode waarin we de onderhandelingen hebben gevoerd over het coalitieakkoord met BGL, VVD en de ChristenUnie. De formatie was een periode waarin we samen met de onderhandelaars van de andere partijen hebben gewerkt aan een akkoord dat goed en nodig is voor Steenwijkerland. En waarin we vooral hebben gezocht naar overeenkomsten en niet te veel zijn blijven hangen in het (politieke) verleden. Dit was een prettige en een vertrouwenwekkende periode in onze beleving. Ook een intensieve periode waarin we drie weken lang dagelijks met elkaar in gesprek zijn geweest en zelf de teksten van het akkoord hebben geschreven.

Dat heeft wat ons betreft geresulteerd in een mooi en ambitieus akkoord (op hoofdlijnen) waarin veel van onze waarden – en van ons verkiezingsprogramma – zijn terug te vinden. Het akkoord heeft de titel ‘door verbinding naar resultaat’, en in de bespreking van het akkoord in de raad heb ik ook opgeroepen om aan de hand van dit akkoord te werken naar concrete resultaten voor onze inwoners, ook met de partijen buiten de coalitie. We willen een betrouwbaar, stabiel en daadkrachtig bestuur voor de komende vier jaar.

We hebben er alle vertrouwen in dat dit college, met deelname van onze Trijn als wethouder, daarvoor kan zorgen. Het is nu de uitdaging aan onze fractie om scherp te zijn dat de punten in het akkoord die voor ons van belang zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld het leveren van maatwerk in in het sociaal domein: doen wat nodig is voor de inwoner in plaats van regels en systemen naleven: het implementeren van de omgekeerde toets. Bijvoorbeeld het terugdringen van gezondheidsverschillen door preventie van gezondheidsproblemen: het invoeren van een actieprogramma ‘gezonde leefstijl’. Bijvoorbeeld een Steenwijkerland waar het goed ouder worden is: het realiseren van een duurzame strategische agenda samen met ouderen, ouderenorganisaties, mensen uit andere leeftijdsgroepen, deskundigen voor goed wonen, preventie van eenzaamheid, recreatie, kunnen meedoen et cetera. Bijvoorbeeld een Steenwijkerland waarin iedereen kan meedoen: Steenwijkerland moet een regenbooggemeente zijn waarin iedereen gelijkwaardig en welkom is ongeacht geaardheid, afkomst, geloofsovertuiging of geslacht. En nog nog zo een serie aan resultaten die we in het akkoord afgesproken hebben: leest u het vooral na. De fractie: Jannes, Willem, Mathinus, Marko en ondergetekende, samen met ons burgerraadslid Roland, staan te popelen om hiermee aan de slag te gaan.

We horen graag van u, u kunt ons altijd bereiken voor suggesties of opmerkingen, of met ons meedenken in de steunfractie. We gaan komende periode zelf op pad naar inwoners, ondernemers en organisatie in onze gemeente om te horen wat er speelt en leeft, en wat we kunnen doen. Dat doen we niet alleen in campagnetijd. Daarover later meer.

Steven Bunt

Steven Bunt

Steven Bunt

Ik ben Steven Bunt, 40 jaar en woonachtig in Giethoorn. Getrouwd met Frank de Jager, twee kinderen, Quinten van 2,5 en Florien van 6 maanden; worden opgevoed in co-ouderschap. Beroep: Wetenschappelijk onderzoeker en docent in Groningen. Deels op de Universiteit en deels op de Hanze Hogeschool. Mijn hobby’s zijn tennis en hardlopen, lezen en werken

Meer over Steven Bunt