Concept cultuurvisie

Door Roland Logtmeijer op 18 oktober 2018

Tijdens de Politiek markt van 16 oktober lag de concept cultuurvisie op tafel, burgerraadslid Roland Logtmeijer nam het woord namens de PvdA.

Op de voorpagina van de concept cultuurvisie Kansen door verbinden staat:

‘Een herkenbaar, aantrekkelijk en breed aanbod van kunst en cultuur

waar iedereen aan mee kan doen. Daar gaan we voor!’

Het spreekt de fractie van de Partij van Arbeid erg aan dat deze tekst voor op de visie staat, want cultuur is van iedereen. Bij het cultuurprofiel staat ook vermeldt dat cultuur het cement van de samenleving is en dat onderschrijven wij ten zeerste.

In de analyse over de sterke en zwakke kanten, en de uitdagingen en bedreigingen willen we er twee zaken uitlichten die bij de debatavonden concept cultuurvisie in September 2018 veel gehoord werden:

Bij zwak staat genoemd: Aanbod van kunst en cultuur in de gemeente is onvoldoende bekend bij de inwoners. De aanwezige cultuurliefhebbers bevestigden dit. Dan kunnen we wel nagaan hoe het met de bekendheid van de gemiddelde inwoner is gesteld.

Bij kans staat geschreven: integrale samenwerking tussen cultuur, toerisme en erfgoed. De roep om samen te werken op verschillende fronten tussen culturele partijen werd ook veel gehoord.

Daarnaast staat vergrijzing als bedreiging genoemd maar wij zien dit zeker ook als een kans.

In hoofdstuk 4, wat hebben we? Is het bij punt 4.1.1. goed om te lezen dat het kermis & circus museum tijdelijk is gesloten en dat behoud en beheer en het attractief houden van de eigen collectie een doel is. Vraag aan de wethouder is dan ook: hoe staat het met de inventarisatie van de collectie en de toekomst van het museum?

Ook vinden we het doel bij 4.2.1. behoud van plekken, waaronder de 19 dorpshuizen, wijkgebouwen en Multi functionele centra van groot belang. Op deze locaties vinden veel van de verenigingsactiviteiten plaats. We zie dat het beheer onder druk staat, dat baart ons zorgen.

In het stuk wordt ook aandacht besteed aan laaggeletterdheid.

We kunnen ook niet wachten tot het meerjaren beleidsplan voor de aanpak van laaggeletterdheid aan de raad wordt aangeboden. Wat ons betreft liever gisteren dan vandaag. We zien mogelijkheden in de beoogde rol van de gemeente t.a.v. het stimuleren, het faciliteren, subsidiëren en initiëren.

De concept cultuurvisie een goed en mooi document maar we zijn nog meer benieuwd naar het plan van aanpak met een uitvoeringsagenda van deze cultuurvisie wat moet komen in het 1e kwartaal van 2019.

Als fractie van de Partij van de Arbeid kunnen alleen maar zeggen, wees creatief, toon lef en aan de slag met de uitwerking.

Roland Logtmeijer

Roland Logtmeijer

Ik ben Roland Logtmeijer, 38 jaar, geboren en getogen in Steenwijk. Getrouwd, één (stief)dochter en trotse ‘opa’ van een prachtige kleinzoon. Ik werk bij de Nederlandse Spoorwegen en word enthousiast van vrijwilligers van verenigingen, plaatselijke belangen en/of evenementen die in Steenwijkerland worden georganiseerd. Ik zit in de politiek omdat ik van mening ben dat nogal

Meer over Roland Logtmeijer