8 maart 2014, Rabobank, Steenwijk | Rabobank, Steenwijk

PvdA bezoekt Oostwijken

Beste mensen,

Nog 2 weken, dan is het zover.
19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Wij doen wederom een beroep op u deel te nemen aan onze campagneactiviteiten
Als u tijd heeft komt u ons dan helpen?
Komend weekend gaan wij weer huis aan huis om rozen en flyers af te geven.
De ervaringen van de afgelopen weken zijn, dat dit bijzonder op prijs wordt gesteld.

Zaterdag 8 maart 2014 verzamelen we om 10.30 uur bij de Rabobank om de Oostwijken te bezoeken.

De PvdA kan de verkiezingen winnen, maar alleen als wij dat samen doen.

Luc Greven en Trijn Jongman