3 oktober 2016, om 22:00, MFC De Zuidwester, Gasthuislaan 90, 8331MZ Steenwijk | MFC De Zuidwester, Gasthuislaan 90, 8331MZ Steenwijk

Over schulden en kinderen die opgroeien in armoede. Hoe gaan we hier lokaal mee om?

Locatie: MFC De Zuidwester, Gasthuislaan 90, 8331 MZ Steenwijk

Datum: 3 oktober 2016

19.15 uur zaal open/inloop

19.30 uur: Start bijeenkomst

 

Op maandag 3 oktober 2016 houdt de PvdA Steenwijkerland een openbare ledenvergadering/thema avond. Deze ledenvergadering staat dus ook open voor niet leden. Dit met name omdat wij inwoners van Steenwijkerland willen informeren en betrekken bij de problematiek inzake schulden/armoede en de gevolgen voor met name jongeren.

Ons Tweede Kamerlid Keklik Yücel (http://www.pvda.nl/personen/Keklik+Y%C3%BCcel) zal de avond inleiden met haar visie op de schuldhulpverlening/armoede bij jongeren en met de zaal in discussie gaan. Wij zullen ook uit de lokale praktijk mensen uitnodigen om hun visie te geven dan wel in discussie te gaan. Twee medewerkers van de RIBW hebben inmiddels toegezegd hun zienswijze op armoede/schulden bij jongeren vanuit hun ervaring te geven.

Wij hopen op veel betrokkenheid van mensen uit het veld. De fractie kan daar haar voordeel weer mee doen in de discussie over dit thema in de gemeenteraad.

 

De exacte invulling van de agenda volgt.