26 maart 2015, om 22:00, Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, Steenwijk | Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, Steenwijk

Jaarvergadering PvdA Steenwijkerland

 

afdeling Steenwijkerland

Het bestuur nodigt u uit voor haar jaarvergadering, welke gehouden wordt:

Wanneer:                             donderdag 26 maart 2015.

Waar:                                    Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk

Aanvang:                              20.00 uur

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen – ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 6 maart 2014. (zie blz. 8 en 9)
 4. Notulen ledenvergadering 27 november 2014. (zie blz. 10 en 11)
 5. Jaarverslag secretaris 2014 (zie blz. 5)
 6. Jaarrekening 2014 (wordt ter vergadering uitgereikt)
 7. Verslag kascontrolecommissie (Jaap Otten en Meinie Dalstra-Kramer)
 8. Jaarverslag fractie 2014 (zie blz. 6 en 7)
 9. Bestuursverkiezing:

Vacature: voorzitter van de afdeling. Het bestuur stelt voor te benoemen tot voorzitter van de afdeling: Jan Dirkzwager

Chrisstien Dollekamp, aftredend en niet herkiesbaar

Marko Ferwerda, i.v.m. burgerraadslid aftredend en niet herkiesbaar

 1. Benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervanger:

Het bestuur stelt voor Frits Hoekstrra te benoemen als afgevaardigde en Siem Bakker als plaatsvervanger

 1. Benoeming gewestelijk afgevaardigden:

Het bestuur stelt voor te benoemen:

Chrisstien Dollekamp

Willem Sommer

Siem Bakker

 1. Benoeming kascontrolecommissie:

Jaap Otten aftredend en niet herkiesbaar

Meinie Dalstra-Kramer aftredend en herkiesbaar

Jan ten Klooster (was reserve) verkiesbaar

Reserve vacature

 1. Rondvraag
 2. Pauze
 3. Gastspreker: Leo Koopal, directeur N.W.Groep / IGSD over Mensen met een beperking in reguliere werkprocessen.
 4. Sluiting uiterlijk 22.15 uur

 

Voor alle functies kunnen tegenkandidaten worden aangemeld tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris.