26 september 2013, zaal 3 van de Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk | zaal 3 van de Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk

Introductie verkiezingsprogramma

Uitnodiging 

Openbare ledenvergadering

Wij nodigen u uit voor een openbare ledenvergadering welke gehouden wordt:

Donderdag 26 september 2013

Zaal 3 van de Meenthe, Stationsplein 1 te Steenwijk

Deze avond zal in teken staan van de voorbereiding op de komende gemeenteraadsverkiezingen in maar 2014.

De commissie die belast is met he schrijven van het verkiezingsprogramma, zal de uitgangspunten van dit programma bij u introduceren.

Het is de bedoeling dat het verkiezingsprogramma 2014-2018 zal worden vastgesteld in de te houden ledenvergadering op 18 november 2013.

Aanvang: 20.00 uur

                       Agenda:

  1.         Opening
  2.         Introductie uitgangspunten verkiezingsprogramma 2014-2018
  3.         Rondvraag
  4.         Sluiting

 

Wij rekenen op uw komst!!

Namens het bestuur,

 

Gé Wildeboer-Tiemes, voorzitter