20 juni 2016, om 21:15, MFC De Zuidwester, Gasthuislaan 90, 8331 MZ Steenwijk | MFC De Zuidwester, Gasthuislaan 90, 8331 MZ Steenwijk

Bijeenkomst Jeugdzorg

De fractie PvdA afd. Steenwijkerland nodigt u uit voor een thema-avond: De Toekomst van de Jeugdzorg in Steenwijkerland

Datum: maandag 20 juni 2016

Locatie : Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk

Inloop: 19.00 uur Aanvang : 19.30 uur

Gespreksleider:Frits Hoekstra Inleiding verzorgd door: Sprekers van o.a. de organisatie Auti-start en RIBW

Sluiting uiterlijk: 21.30 uur

Binnenkort zal een beleidsplan Jeugdzorg in de gemeenteraad aan de orde komen. Om dit goed te kunnen beoordelen en waar nodig bij te kunnen sturen wil de fractie van de PvdA fractie met zoveel mogelijk betrokkenen in gesprek: zorginstellingen, cliënten, mantelzorgers etc. worden benaderd om mee te spreken over de Toekomst van de Jeugdzorg in Steenwijkerland. Iedereen is welkom om hier een mening te geven of visie in te brengen. Wij nodigen u en vertegenwoordigers van organisaties uit.

Namens de fractie, Trijn Jongman, fractievoorzitter