24 januari 2014, Racketcentrum Tuk | Racketcentrum Tuk

Bezoek Tuk

Beste mensen,

Nog 9 weken, dan is het zover.
19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Wij doen wederom een beroep op u deel te nemen aan onze campagneactiviteiten.
Als u tijd heeft komt u ons dan helpen?
Komend weekend gaan wij weer huis aan huis om rozen en flyers af te geven.
De ervaringen van de afgelopen weken zijn, dat dit bijzonder op prijs wordt gesteld.

Vrijdag a.s. 24 januari bezoeken wij Tuk van 16.00 – 18.00 uur.
Verzamelen om 16.00 uur bij de parkeerplaats van Racketcentrum, J.H.W. Pasmanweg 12 te Tuk

De PvdA kan de verkiezingen winnen, maar alleen als wij dat samen doen.

Luc Greven en Trijn Jongman