9 januari 2014, Zaal 3 van De Meenthe, Stationsplein 1 te Steenwijk. | Zaal 3 van De Meenthe, Stationsplein 1 te Steenwijk.

Algemene ledenvergadering 9 januari 2014

PvdA

 afdeling Steenwijkerland

UITNODIGING

Ledenvergadering

 

Wij nodigen u uit voor een ledenvergadering welke gehouden wordt:

Wanneer:             donderdag 9 januari 2014.

Waar:                    Zaal 3 van De Meenthe, Stationsplein 1 te Steenwijk.

 Tijdstip:               20.00 uur

                                       AGENDA:

  1. Opening.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Vaststellen notulen ledenvergadering 18 november 2013 (bijgevoegd)
  4. Vaststellen notulen ledenvergadering 28 november 2013 (bijgevoegd)
  5. Bespreking congresstukken door de congresafgevaardigden Jan Dirkzwager en Frits Hoekstra.

Het congres is op 15 en 16 februari 2014 in Breda

De congresstukken kunt u vinden op www.pvda.nl

  1. Uitleg campagneplan gemeenteraadsverkiezingen door de campagnecoördinatoren.
  2. Rondvraag.
  3. Sluiting.

 Wij rekenen op uw komst!

 Namens het bestuur,

 Gé Wildeboer-Tiemes