1 mei 2017, om 19:00, Theeschenkerij Tuk's T-huis Bergweg 71 8334 MC Tuk | Theeschenkerij Tuk's T-huis Bergweg 71 8334 MC Tuk

1 mei viering

                                   Uitnodiging 1 mei-viering 2017

Dit jaar houden wij de jaarlijkse 1 mei-viering in Theeschenkerij Tuk’s T-huis  http://theehuis-tuk.nl/

Datum:            1 mei 2016

Locatie:           Theeschenkerij Tuk’s T-huis,  Bergweg 71,  8334 MC Tuk
Telefoonnummer: 0521-524441
Email: info@theehuis-tuk.nl

Aanvang:        16.00 uur

Programma:

16.00–16.15 uur       Ontvangst met koffie/thee

16.30 – 17.00 uur       1 Mei rede door William Moorlag

William was de nummer 9 op de kandidatenlijst van de PvdA. Hij heeft vanwege de voorkeurstemmen van de nummer 1o, Lilian Ploumen , nog niet in de Tweede Kamer zitting kunnen nemen. De kans dat dit de komende 4 jaar wel gebeurd is natuurlijk aanwezig.

William was vakbondsbestuurder, gedeputeerde in Groningen en is nu directeur van Alescon, een werkleerbedrijf (voorheen WSW).

ca. 17.30     Soep met broodjes

Aansluitend vertrek of mogelijkheid tot wandelen.

I.v.m. de bestellingen voor de lunch graag uw opgave vóór 22 april bij:

pvdasteenwijkerland@home of bij Wim Ziel 0527-241519

Wij vragen voor deze feestelijke bijeenkomst een eigen bijdrage van Eur. 5,– per persoon.

Gelieve dit bedrag over te maken op rekening: NL86 RABO 0151 2197 61 tnv PvdA afd. Steenwijkerland onder vermelding van: 1 mei 2017.

Wilt u graag komen maar heeft u problemen met het vervoer, laat het even weten, dan wordt u gehaald en gebracht. (pvdasteenwijkerland@home.nl of 0527-241519)

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet.

Namens het bestuur,

Jan Dirkzwager, voorzitter