1 mei 2016, om 13:00, Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ, Steenwijk-De Bult | Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ, Steenwijk-De Bult

1 mei viering

 

PvdA

 

afdeling Steenwijkerland

     

                                   Uitnodiging 1 mei-viering 2016

 Dit jaar houden wij de jaarlijkse 1 mei-viering in Buitengoed Fredeshiem http://www.fredeshiem.nl/

Datum:            1 mei 2016

Locatie:           Buitengoed Fredeshiem, Ederberg 2, 8346 KJ Steenwijk-de Bult
Telefoonnummer: 0521-535100
Email: info@fredeshiem.nl

Aanvang:        10.45 uur

Programma:

10.30 – 10.45 uur       Ontvangst met koffie/thee en eigengemaakte brok.

11.00 – 12.00 uur       1 Mei rede door Luc Greven .

ca.12.15       Uitgebreid Lunch buffet in het restaurant

Aansluitend vertrek of mogelijkheid tot wandelen.

I.v.m. de bestellingen voor de lunch graag uw opgave vóór 22 april bij:

pvdasteenwijkerland@home of bij Wim Ziel 0527-241519

Wij vragen voor deze feestelijke bijeenkomst een eigen bijdrage van Eur. 5,– per persoon.

Gelieve dit bedrag over te maken op rekening: NL86 RABO 0151 2197 61 tnv PvdA afd. Steenwijkerland onder vermelding van: 1 mei 2016.

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet.

Namens het bestuur,

Jan Dirkzwager, voorzitter